Share
Voorvertoning
Themabrief Medezeggenschap nr. 3 | Mei 2017 | Bekijk de online versie
Commentaar:
Onlogische reactie van OCW

De reactie van staatssecretaris Sander Dekker op een aantal belangrijke medezeggenschapsvoorstellen is onlogisch. Dat vindt de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), die met de voorstellen enkele omissies in de wetgeving wil herstellen.
Ondernemingskamer stelt LCG in het ongelijk
MR en Recht
Alternatief voorstel MR 
De LCG concludeert dat het bevoegd gezag de MR niet op een juiste wijze heeft betrokken bij de besluitvorming waardoor de belangen van de MR ernstig zijn geschaad.
Actueel
Vernieuwde handreiking
Het project Versterking medezeggenschap heeft een vernieuwde handreiking uitgegeven over het contact tussen de (G)MR en de Raad van Toezicht.
Onze projecten
Gratis quickstart
MR'en en OPR'en kunnen zich samen met hun schoolbestuur aanmelden voor een Quickstart Medezeggenschap bij het project Versterking medezeggenschap.
Meer medezeggenschap
Nieuw: De Financiële Servicekaart

29 mei 2017, door Michiel Jongewaard

Heeft u hulp nodig bij het lezen en interpreteren van het financiële beleid van uw bevoegd gezag? Met de nieuwe Financiële Servicekaart van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) houdt uw GMR altijd de vinger aan de pols.

Alternatieven bij fusie of sluiting

23 mei 2017, door Janny Arends

Onderwijsgeschillen heeft voor medezeggenschapsraden een vernieuwe handreiking geschreven over de alternatieven bij fusie of sluiting van scholen. Als een bevoegd gezag een fusie overweegt, kan de (G)MR, de personeels- of oudergeleding op grond van het initiatiefrecht in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) een voorstel doen voor een alternatief plan voor de fusie.
Meer Vereniging Openbaar Onderwijs
ONZE MR

Medezeggenschapsraden en GMR'en die lid zijn van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) krijgen voortaan twee keer per jaar gratis de inforeeks ONZE MR toegezonden. Met deze ledenservice wordt het lidmaatschapsvoordeel verder uitgebreid.
NIEUWE WMS-KAARTJES

De WMS-bevoegdhedenkaartjes met het complete overzicht van onderwerpen met de instemmings- en adviesbevoegdheden zijn geactualiseerd op basis van de recente wijzigingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) die per 1 januari gelden. Bestel ze nu op www.voo.nl
PROEFLIDMAATSCHAP

Bent u een idealist die wil kennismaken met de Vereniging Openbaar Onderwijs? Vraag dan het proeflidmaatschap aan voor een jaar, voor maar 15 euro. U abonneert zich dan op het magazine Onze School. Als cadeau sturen wij u een mooi notitieboekje toe.
 
 
 
KWINK (ADVERTENTIE)
MAGAZINE ONZE SCHOOL
MR SERVICEKAART
Heeft u behoefte aan begeleiding op school bij een ingewikkelde medezeggenschapskwestie? Of aan een cursus op maat over medezeggenschap, ouderbetrokkenheid of tussenschoolse opvang? Kijk op www.voo.nl of bel 036 533 1500.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, schrijf u dan hier uit.
Vereniging Openbaar Onderwijs, Louis Armstrongweg 88, , 1311 RL ALMERE, Netherlands