Share
Voorvertoning
Themabrief Medezeggenschap nr. 4 | Juli 2017 | Bekijk de online versie
Het activiteitenplan:
de routekaart van elke medezeggenschapsraad

Voor een actieve medezeggenschapsraad is een activiteitenplan onmisbaar.
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) kan uw medezeggenschapsraad hierbij op verschillende manieren op weg helpen.
Ondernemingskamer stelt LCG in het ongelijk
Wetgeving
Fusie
Ouders moeten in de toekomst worden geraadpleegd wanneer hun school moet fuseren met een andere school. Dat is een gevolg van de wet Toekomstbestendig onderwijs.
Actueel
Symposium
Kom ook naar het symposium 'De Staat van het openbaar onderwijs' op 13 september in Amersfoort van VOO, VOS/ABB en CBOO.
Meld u snel aan.
Onze projecten
Netwerk ambtelijk secr.
Ambtelijk secretarissen van de GMR en OPR kunnen lid worden van het Netwerk Ambtelijk Secretarissen Medezeggenschap van de VOO.
Meer medezeggenschap
Uitbreiding PMR-bevoegdheden

29 juni, door Janny Arends

Met ingang van 1 juli 2017 wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet en daarmee verandert ook de medezeggenschap. De wet vergroot de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, versterkt de positie van de preventiemedewerker en verduidelijkt de adviserende rol van de bedrijfsarts.

De financiële servicekaart voor GMR

29 mei 2017, door Michiel Jongewaard

Heeft u hulp nodig bij het lezen en interpreteren van het financiële beleid van uw bevoegd gezag? Met de nieuwe Financiële Servicekaart van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) houdt uw GMR altijd de vinger aan de pols. De financiële stukken van uw schoolbestuur worden door een financieel expert van de VOO gedurende het hele schooljaar geanalyseerd en van advies voorzien.
Meer Vereniging Openbaar Onderwijs
Inforeeks ONZE MR

Medezeggenschapsraden en GMR'en die lid zijn van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) krijgen voortaan twee keer per jaar gratis de inforeeks ONZE MR toegezonden. Bestel ook een los exemplaar voor maar 4,50 euro.
MR WERKMAP

De actuele MR werkmap voor het nieuwe schooljaar 2017-2018 bevat een geactualiseerd overzicht van alle bevoegdheden (i.v.m. aanpassingen WMS per 1-1-2017) en de actuele wettekst van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Bestel hem ook direct op www.voo.nl
PROEFLIDMAATSCHAP

Bent u MR-lid en wilt u kennismaken met de Vereniging Openbaar Onderwijs? Word dan proeflid voor maar 15 euro. U krijgt het magazine ONZE SCHOOL en de inforeeks ONZE MR. Als cadeau sturen wij u een mooi notitieboekje toe.
 
 
 
KWINK (ADVERTENTIE)
MAGAZINE ONZE SCHOOL
MR SERVICEKAART
Heeft u behoefte aan begeleiding op school bij een ingewikkelde medezeggenschapskwestie? Of aan een cursus op maat over medezeggenschap, ouderbetrokkenheid of tussenschoolse opvang? Kijk op www.voo.nl of bel 036 533 1500.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, schrijf u dan hier uit.
Vereniging Openbaar Onderwijs, Louis Armstrongweg 88, , 1311 RL ALMERE, Netherlands