Share
Voorvertoning
Themabrief Medezeggenschap nr. 2 | April 2017 | Bekijk de online versie
 Verplichte sollicitatiecommissie
bij aanstelling bestuurders  
Met ingang van 1 januari 2017 heeft de medezeggenschap een belangrijke rol gekregen bij de advisering over het profiel van de bestuurder, participatie in de sollicitatiecommissie en advisering over de uiteindelijke voordracht van een kandidaat aan de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. Toch zijn er situaties die in de praktijk nog wel eens tot verwarring zouden kunnen leiden in dit benoemingsproces.
Ondernemingskamer stelt LCG in het ongelijk
MR en Recht
LCG WMS in het ongelijk
De Ondernemingskamer heeft de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG) in het ongelijk gesteld over een uitspraak bij een interpretatiegeschil.
Actueel
Wijzigingen cluster 1&2
De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat ervoor zorgt dat scholen met de ouders overeenstemming moeten bereiken over het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief.
Onze projecten
Versterkte samenwerking
Schoolbestuur Meerwerf in Den Helder heeft tijdens een medezeggenschapsconferentie
flinke stappen gezet om de samenwerking met de medezeggenschapsraden te verbeteren.
Nog meer medezeggenschap
3e Netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen (G)MR

4 april 2017, door Henk Nieborg

De VOO organiseert op woensdag 17 mei in Amersfoort de 3e Netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen van de GMR (en MR) in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. De bijeenkomst is bedoeld om kennis met elkaar te delen en ervaringen uit te wisselen.

Slechts 12 geschillen in 2016

5 april 2017, door Janny Arends

Vorig jaar werden er slechts twaalf geschillen medezeggenschap voorgelegd aan de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG). Dat blijkt uit het jaarverslag van 2016. In eerdere jaren waren er telkens rond de dertig geschillen. Een verklaring voor de daling heeft de commissie niet.

Meer Vereniging Openbaar Onderwijs
DE STADSSCHOOL

Staatssecretaris Van Bijsterveldt (CDA) noemde in 2011 de ‘bestrijding van de segregatie an sich geen doel’ en ook Sander Dekker (VVD) nam geen initiatief om segregatie tegen te gaan. Micha de Winter veegt met die aanpak –of beter, het ontbreken ervan- de vloer aan.
NIEUWE WMS-KAARTJES

De WMS-bevoegdhedenkaartjes met het complete overzicht van onderwerpen met de instemmings- en adviesbevoegdheden zijn geactualiseerd op basis van de recente wijzigingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) die per 1 januari gelden. Bestel ze nu op www.voo.nl
PROEFLIDMAATSCHAP

Bent u een idealist die wil kennismaken met de Vereniging Openbaar Onderwijs? Vraag dan het proeflidmaatschap aan voor een jaar, voor maar 15 euro. U abonneert zich dan op het magazine Onze School. Als cadeau sturen wij u een mooi notitieboekje toe.
 
 
 
KWINK (ADVERTENTIE)
MAGAZINE ONZE SCHOOL
MR SERVICEKAART
Heeft u behoefte aan begeleiding op school bij een ingewikkelde medezeggenschapskwestie? Of aan een cursus op maat over medezeggenschap, ouderbetrokkenheid of tussenschoolse opvang? Kijk op www.voo.nl of bel 036 533 1500.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, schrijf u dan hier uit.
Vereniging Openbaar Onderwijs, Louis Armstrongweg 88, 1311 RL Almere, Flevoland, Netherlands